Diseminare Curs Erasmus+ Bringing Creativity and Thinking Skills into the Educational Process

Nume şi prenume participant: Scorei Eliza -Cristina
Instituția participantului: Școala Gimnazială „Sfântul Nicolae” Târgu-Jiu
Localitatea şi țara în care s-a desfășurat cursul: Riga, Letonia
Organizatorul cursului: TA Group
Perioada de desfășurare a cursului: 17-23.07.2016
Titlul cursului: Bringing Creativity and Thinking Skills into the Educational Process
 

Cursul s-a desfășurat în perioada 17-23.-7.2016 în Riga, Letonia.

Organizatorului cursului a fost Grupul TA, iar profesorii formatori au fost: Alexander Sokol,  Irina Buchinska  și Natalja Kovilina.

Cursul s-a desfășurat după următorul program:

Duminică, 17.07.2016

Activitatea a cuprins două sesiuni

1.     prima sesiune a constat în deschiderea oficială a cursului, prezentarea programului pe zile și ore, prezentarea obiectivelor cursului, primirea mapei cursului și materialele informative despre activitățile ce vor fi desfășurate

2.    A doua sesiune a cuprins o parte practică cu exerciții menită să ne facă să înțelegem provocările din sălile de clasă din prisma profesorului cât și a elevului.

 

Luni, 18.07.2016

Activitatea a fost formată din patru sesiuni după cum urmează:

 1. Parte teoretică Ce este gândirea? Discuții cu privire la ceea ce noi înțelegem prin gândire- găsirea unei definiții cu care toată lumea este de acord.
 2. Prezentarea viziunii proprii cu privire la tipurile de exerciții pe care noi considerăm că le dezvoltă elevilor aptitudinile de gândire.
 3. Exerciții joc – identificarea acelor sarcini/exerciții prin care noi putem dezvolta sau nu abilitățile de gândire la elevii noștri
 4. Găsirea celor mai bune subiecte la diferitele obiecte de studiu și cu ajutorul cărora noi putem dezvolta aptitudinile de gândire la elevi în cadrul orelor de curs.

Marți, 19.07.2016

Activitatea a fost formată din trei sesiuni după cum urmează:

 1. Prezentarea Thinking Task Framework- modelul universal al unei sarcini  de dezvoltare a aptitudinilor de gândire la elevi- provocare și contextualizare
 2. Modelul Thinking Task Framework – strategie și meditare
 3. Exerciții de tipul Da / Nu – o unealtă pentru a învăța cum să te descurci cu problemele

Miercuri,20.07.2016

Activitatea a fost formată din patru sesiuni după cum urmează:

 1. Exerciții practice cu privire la: sintetizarea obiectivelor, tehnologia de cercetare-stabilirea  cauză-efect
 2. Stabilirea efectelor pe care le are tehnologia căutării
 3. Crearea unui  plan de lecție propriu având la bază noile informații predate.
 4. Discuții cu privire la cercetare și rolul acesteia în dezvoltarea abilităților de gândire la elevi.

Joi,21.07.2016

Activitatea a fost formată din trei sesiuni după cum urmează:

 1. Prezentarea componentelor de bază ale unei lecții care folosește TA – ce și cum.
 2. Discuții cu privire la tipuri de lecții în care sunt folosite diferite sarcini menite să dezvolte la elevi abilitatea de gândire – elemente componente.
 3. Crearea unui nou plan de lecție propriu  sau îmbunătățirea celui făcut în ziua precedentă având la bază noile informații predate.

Vineri,22.07.2016

Activitatea a fost formată din patru sesiuni după cum urmează:

 1. Discuții cu privire la ceea ce vom face în anul școlar următor pentru a le dezvolta la elevi aptitudini de gândire.
 2. Sesiune practică- identificarea greșelilor din planurile de lecții ale colegilor-partea 1
 3. Sesiune practică- Discutarea greșelilor din planurile de lecții ale colegilor-partea 2
 4. Oferirea unor resurse on-line de către formatori pentru a ne ușura munca pe viitor
 5. Cina festivă-eliberarea certificatelor de participare la curs

Sâmbătă,23.07.2016

Activitatea a fost formată din două sesiuni după cum urmează:

 1. Discuții cu privire la desfășurarea cursului
 2. Planuri de viitor- ce vom face pe mai departe, cum vom aplica ceea ce am învățat acasă.
 3. Deschiderea resurselor on-line și discutarea lor.

Intervalul orar de  desfășurarea a cursului de luni până vineri a fost în intervalul orar 09.00-12.00, 16.00-19.00, duminică între 16-19.30, iar sâmbătă între orele 09.00-12.00.

A fost creat un grup pe Dropbox unde  putem accesa toate materialele folosite și create în timpul cursului on-line.

Fiecare zi de activitate a fost finalizată printr-o activitate de feedback oferită profesorilor formatori de fiecare cursant în parte, iar fiecare zi începea cu discutarea acelor probleme rezultate în urma comunicării feedback-ului  și nu se trecea mai departe în program până nu erau rezolvate toate problemele.

Între sesiunile de predare am avut  parte de vizite în diferite părți ale orașului Riga în care am putut învăța câte ceva din:  istoria locului, restaurante, mâncare locală, tradiții și obiceiuri locale, arhitectură, stil de viață, vizită în stațiunea turistică Jurmala.

Întrucât cursul a avut participanți din șapte țări și anume: Finlanda, Italia, Germania, Portugalia, Lituania, România și Turcia (neprezentare-probleme de securitate ,lovitură de stat), în fiecare zi  de luni  până vineri am avut o sesiune de prezentare a  țării personale ce a cuprins o prezentare in format electronic a țării, mâncare și băutură  tradițională.

 1. Detalii asupra modului în care ați pregătit participarea dvs. la curs;
Pentru a putea participa la acest curs am parcurs următoarele etape:

–       Completarea unui formular trimis de formatori înaintea cursului- viziunea noastră asupra sarcinilor de dezvoltare a aptitudinilor de gândire la elevi.

–       Completarea unui chestionar https://docs.google.com/forms/d/1winyj7f7H5Knq8NEmw2GtfAgEGrG8Gv-_wop0kwDohQ/viewform

–       Înscrierea pe contul Dropbox al cursului

–       M-am alăturat comunității

–       https://www.dropbox.com/home/2016_07_Riga_Thinking_Skills_Course

–       Am citit toate informațiile postate de profesorii formatori pe site-ul http://ta-group.eu/pentru familiarizarea mea cu tema cursului

–       Am căutat cât mai multe informații legate de curs și am văzut exact cerințele și nevoile pedagogice, științifice și personale.

–        M-am familiarizat cu Teoria Generală a Gândirii Puternice (OTSM) și Teoria Rezolvării Inventive a Problemelor (TRIZ) în vederea dezvoltării creativității și capacitații de a gândi a elevilor

–       Am identificat o serie de instrumentele (metode si practici pedagogice) ce pot fi folosite in dezvoltarea creativității și a capacitații de a gândi a elevilor în cadrul diferitelor discipline predate în scoală.

–       Studierea unei bibliografi corespunzătoare

–       Realizarea unei prezentări PPT (Power Point) cu informații și imagini reprezentative  despre școala mea precum și  prezentarea culturii educaționale a școlii și sistemului de învățământ românesc.

–       Studierea codului vestimentar al zonei, al climei și al hărții locului.

–       Obținerea cardului european de sănătate

 

Eseu- tehnologiile Web 2.0

Investeşte în oameni!

Proiect cofinanţat din Fondul Social European prin Programul Operaţional Sectorial

pentru Dezvoltarea Resurselor Umane 2007-2013

Axa prioritară 1: „Educația și formarea profesională în sprijinul creșterii economice și dezvoltării societății bazate pe cunoaștere”

Domeniul major de intervenţie 1.3: „Dezvoltarea resurselor umane din educație și formare profesională”

Titlul proiectului: „Retea de formare continua a cadrelor didactice pentru a utiliza multimedia, instrumentatia virtuala si web 2.0 in aria curriculara Matematica si stiinte ale naturii (ProWeb)”

Cod contract: POSDRU 1.3/157/S/141587

Beneficiar: Universitatea Valahia din Târgoviște

Glăman (Scorei ) Eliza Cristina

Școala Gimnazială ,,Sf. Nicolae,, Tg-Jiu

Eseu

 

Internet-ul și în special tehnologiile Web 2.0 au schimbat în mod dramatic modul în care oamenii comunică. Atunci când ne referim la Web 2.0, ne referim la „un grup de tehnologii cu care asociem termeni de: blog, pagină wiki, podcast, feed-uri RSS etc., prin care ne este facilitată adăugarea de noi informații, precum și editarea celor vechi” . Așadar, Web 2.0 nu este o tehnologie nouă, ci doar o nouă perspectivă asupra lucrurilor prin substituirea internetului ca mediu de vizualizare a informației cu cel de mediu de vizualizare și producere a acesteia. Această tehnologie a facilitat adăugarea în procesul de învățământ a unui repertoriu bogat de servicii și aplicații. Dintre aceste instrumente le vom enumera pe cele mai importante:

 • Blog-urile, site-uri web care conțin articole înregistrate în ordine cronologică. Blog-urile pot fi folosite pentru o multitudine de scopuri, începând de la suport pentru diseminarea rezultatelor procesului de învățare reflectiv până la medii de comunicare ale organizațiilor. Caracteristicile principale ale blogurilor sunt următoarele: – conținutul este scris de unul sau mai mulți autori; – vizitatorii pot adăuga comentarii; – se pot folosi feed-urile RSS (Rich Site Summary).

PUNCTE TARI

Ca jurnal personal, blogul încurajează abilităţile de scriere şi exprimarea părerilor personale. Resurse noi şi idei pot fi adăugate cu uşurinţă în cadrul discuţiilor pentru a fi împărtăşite şi pentru a obţine feedback. Un punct forte general este realizarea de 16 conexiuni cu experţii şi factorii de opiniei în afara cercului clasei sau al cel instituţional. Pentru acest lucru este necesar să existe deschidere şi încredere, iar împreună cu resursele adunate se poate ajunge la o arhivă informaţională tematică. Aceasta conduce la posibilitatea de a clasifica învăţarea şi de a o lega de experienţa individuală. Încurajearea persoanei care învaţă să contextualizeze şi să personalizeze activităţile de învăţare conduce la construirea încrederii şi la consolidarea învăţării. Faptul că poţi obţine feedback automat atunci când un vizitator stabileşte o legătură cu blogul (trackback) permite autorului să păstreze o înregistrare a celor care interacţionează cu blogul. Un alt beneficiu este că blogul poate fi folosit pentru a promova gândirea critică şi analitică pe marginea unor subiecte alese, dar şi combinaţia dintre munca individuală şi interacţiunea socială poate conduce la o observare autocritică într-un mediu bogat de învăţare.

DEZAVANTAJE POSIBILE Deşi larg utilizate în domeniul educaţiei, există opinii amestecate cu privire la valoarea adăugată efectivă asupra mediului de a facilita procesul de învăţare peste alte forme de comunicare electronică. Cele mai multe locuri de pe blog sunt publice, chiar şi atunci când sunt păzire de firewall-ul unei singure instituţii şi aceasta poate să descurajeze elevii mai puţin încrezători de a contribui pe blog, cu atât mai puţin să-l folosească pentru “a gândi cu voce tare” şi a-şi expune gândurile. În timp ce un punct forte al blogului este actualizarea cu uşurinţă, acest lucru înseamnă că orice lipsă de atenţie în menţinerea unui flux regulat de mesaje poate duce la abandonarea lui de către cititori, şi, prin urmare, de către persoanele care contribuie la conţinut. Detractorii de bloguri şi alte forumuri on-line susţin că a fi nevăzut le oferă posibilitatea elevilor să devină spectatori care nu sunt implicaţi cu comunitatea de învăţare, dar atenţia la moderarea discuţiei de către profesor poate atenua acest lucru într-o mare măsură. Similar, deşi lipsa de încredere tehnică privind utilizarea noilor software-uri poate fi abordată printr-o instruire pentru orientarea noilor studenţi şi pentru dezvoltarea abilităţilor de exprimare în scris trebuie să existe şi o motivaţie puternică din partea utilizatorilor pentru a-şi dori să comunice şi să facă schimb de idei.

 • Rețelele sociale reprezintă spații publice de discuții și partajare de resurse. Utilizatorii pot interacționa între ei și împărtăși idei într-un mod non-formal. Folosirea unei astfel de rețele presupune însușirea unor abilități tehnice și sociale ce pot fi ușor transferate în alte domenii, iar natura non-formală a interacțiunilor ajută la creșterea nivelului de implicare în diverse acțiuni. De asemenea, rețelele culturale încurajează crearea unei culturi participative în rândul utilizatorilor săi, iar anumite materiale pot fi transferate din învățământul formal într-un sistem de învățare socială.

PUNCTE FORTE

La fel ca și instrumentele bazate pe tehnologie web 2.0, succesul rețelelor de socializare se explică prin facilitatea de utilizare. Acestea sunt un instrument asincron, cu multe din avantajele forumurilor educaționale: acces flexibil și o înregistrare scrisă a comunicărilor. Deseori socializarea online și relațiile virtuale duc la legături reale, față în față. Mulți observatori susțin că acest tip de relaționare a devenit o practică implicită în mediul Internet-ului și că nu va dispărea chiar dacă formatul se poate schimba. Ele îţi oferă, în esenţă, posibilitatea de a te alătura comunităților online și de a participa în cadrul lor.

POSIBILE DEZAVANTAJE Volatilitatea bazei de utilizatori tineri înseamnă că site-urile de socializare sunt deosebit de vulnerabile la capriciile modei. La fel de repede cum se îngrămădesc spre un site web la modă, utilizatorii se pot muta pe un altul, fără niciun fel de avertisment prealabil. Acest lucru este deja vizibil în cazul amplorii Facebook în comparație cu MySpace. Într-o notă mai serioasă, s-a dovedit că profesorii și angajatorii verifică profilul unui potențial student sau angajat și descoperă o latură foarte diferită a acestuia cu consecințe negative.

 • Dropbox- este un serviciu de găzduire (hosting) a fișierelor operat de Dropbox, Inc., având sediul în San Francisco, California. Dropbox este un serviciu de cloud care oferă spațiu de stocare al datelor, servicii de sincronizare a datelor și software de tip client. Dropbox permite utilizatorului să-și creeze un dosar (folder) special pe fiecare dintre calculatoarele lui, pe care Dropbox le sincronizează, astfel încât se creează impresia că același dosar (cu aceleași fișiere) apare pe fiecare dintre calculatoarele utilizatorului. Fișierele salvate în acest dosar sunt accesibile și printr-o interfață web, dar și prin intermediul aplicațiilor de pe telefoanele mobile.
 • Flicker- este un serviciu destinat pentru stocare și utilizare ulterioară de către utilizator a fotografiilor digitale și a clipurilor video. Este unul dintre primele servicii Web 2.0 și unul dintre cele mai populare site-uri printre bloggeri pentru a posta fotografii. Începând cu 2011 serviciul conține peste 6 miliarde de imagini încărcate de către utilizatorii săi. Pe Flickr, toata lumea deține 1000GB de stocare gratuit, spațiu suficient pentru mai mult de 500.000 de fotografii.

PUNCTE FORTE Deși există multe moduri în care se pot exploata imaginile ca material didactic pe bază de tehnologie web, Flickr este un instrument simplu și ușor de folosit care permite folosirea imaginilor în cadrul cursurilor. Flickr este folosit din ce în ce mai mult ca spațiu principal de stocat fotografii, mai ales de către membrii comunității de bloggeri. În plus, este preferat și de utilizatorii de Macintosh și Linux care de obicei nu pot accesa siteurile de transfer de fotografii deoarece acestea au nevoie de Windows/Internet Explorer ca să funcționeze. Cadrele didactice care au un blog preferă să își stocheze pozele personale pe un site ca Flickr și nu pe site-ul instituției.

POSIBILE DEZAVANTAJE Schimbul de fotografii este vulnerabil la problema imaginilor cu conținut nepotrivit sau sexual. În timp ce există voci care exclud Flickr din circuitul educațional tocmai din acest motiv, există alte voci care consideră că o discuție liberă și directă cu studenții pe această temă este o abordare mai potrivită. Aceasta din urmă i-ar ajuta să dezvolte o abordare critică la o chestiune cu care se vor confrunta în fiecare zi în experiența lor pe Internet. În ciuda filtrelor, studenții vor da peste materiale considerate de adulți nepotrivite. Este sarcina educatorilor să îi învețe cum să facă față acestei situații. Și, din păcate, blocarea accesului la site-uri nu îi învață pe studenți să discearnă.

 • Clasele virtuale sunt aplicații care permit colaborarea prin intermediul unei clase virtuale. Acestea pot pune la dispoziție o varietate de instrumente, precum: fișiere audio, fișiere video, mesagerie instant, partajarea ecranului, partajarea tablei etc.

Web 2.0 oferă modalităţi de utilizare a tehnologiilor Web, având ca scop facilitarea creativităţii, partajarea informaţiilor şi colaborarea între utilizatori. Aceste concepte au condus la dezvoltarea şi evoluţia comunicaţiilor bazate pe web, aşa cum sunt serviciile de social-networking, wiki-uri, blog-uri, site-uri de Video Sharing,  servicii de Photo Sharing, servicii de Slide Sharing

Un wiki este o colecţie de pagini web care permite colaborarea dintre vizitatori,  este bazat pe web, orientat spre text cu posibile hiperlink-uri şi imagini, având   posibilitatea existenţei unor pagini secundare şi a editării istoriei disponibile. Permite publicarea de informaţii,  activităţi scriitoriceşti în colaborare cu alţi elevi şi/sau experţi. Contribuie  la cercetarea problemelor din lumea reală dar şi partajarea sau reflectarea asupra învăţării.

Deoarece este un mod simplificat pentru a crea o pagină de web, wiki-urile pot fi realizate şi  de utilizatorii cu cunoştinţe nu foarte avansate în domeniul realizării de pagini web. Utilizatorii pot vedea wiki de la orice calculator în reţea cu un browser. Wiki consolidează aptitudinile de colaborare şi de asemenea promoveză învăţarea activă

Autorul unui wiki poate fi notificat cu privire la toate modificările şi poate urmări monitoriza şi dezvoltarea conţinutului site-ului.

Avantaje și dezavantaje:

Aplicațiile web sunt cu mult mai eficiente economic decât soluțiile pentru desktop. Multe astfel de aplicații, vezi de exemplu Google Docs sau numeroasele aplicații de la Zoho, pot fi folosite în versiunea de bază cu titlu gratuit.

Aplicațiile web sunt ușor accesibile. Atunci când o companie se extinde, nu mai trebuie să facă investiții mari în hardware și software, fiind suficientă contractarea soluțiilor necesare cu un singur click de mouse.

 • Odată cu apariția unor noi funcții, acestea sunt integrate de către autorul aplicației și pot fi folosite imediat de utilizatori, fără ca ei să trebuiască să aștepte ani de zile noua versiune a pachetului Office sau să plătească costuri suplimentare.
 • Nu numai aplicațiile, dar și toate fișierele disponibile pe un computer conectat la internet pot sta permanent la dispoziția utilizatorilor. Prin urmare, se poate să începi lucrul la un document la școală sau la birou, pentru a-l continua mai apoi la tine acasă.
 • Mai mult, datele sunt stocate în mod automat în “cloud-ul” de pe serverele furnizorului de aplicații web.
 • Cea mai discutată problemă legată de aplicațiile web este siguranța datelor. Putem oare să ne încredințăm informațiile personale unui producător de webapps? Această problemă devine și mai serioasă pentru companii, culminând în cazul guvernelor și administrațiilor locale.
 • În concluzie: Fără cloud computing și aplicații web nu o să se mai poată face nimic pe viitor. Totuși, utilizatorii vor trebui să apeleze tot mai mult la două concepte fundamental diferite: primul, o consecință directă a web-ului – vezi Google Docs sau Zoho -, iar celălalt, croit după modelul desktop-ului și “infiltrat” pe internet – vezi Microsoft sau Mindjet. Avantsajele principale ale primului concept sunt (mai ales pentru instituțiile de învățământ) costurile mai reduse de implementare, dar și posibilitățile de cooperare pe care le oferă la această oră. În ceea ce privește cel de-al doilea concept, avantajul major este că de cele mai multe ori se mai poate încă lucra cu ajutorul soluțiilor de software consacrate.

 

 

 

 

 

 

 

Proiect D.2.2

 

Proiectarea unei lecții bazată pe experimentare virtuală

 

 

Unitatea de învăţământ: Şcoala Gimnazială „Sfântul Nicolae”

Numele şi prenumele: Glăman (Scorei ) Eliza Cristina

Disciplina: Matematică și explorarea mediului

 

 


Clasa/Vârsta
Unitatea Titlul activităţii didactice Timp

a IV-a

Unităţi de măsură pentru lungime şi capacitate

Unităţile de măsură pentru lungime şi capacitatea vaselor,  multiplii şi submultiplii acestor unităţi

45 de minute

 

Justificarea didactică pentru utilizarea experimentării virtuale Obiective de învăţare
 

Aplicaţiile software utilizate la clasă:interactivesites.weebly.org, secţiunea Math.

În submeniul Measurement elevii pot testa măsurile. (http://interactivesites.weebly.com/measurement.html)

OBIECTIV FUNDAMENTAL:

-cunoaşterea noţiunilor teoretice referitoare la unităţile de măsură pentru lungime şi capacitate;

-formarea şi consolidarea deprinderilor de a rezolva exerciţii şi probleme aplicând algoritmii de calcul;

-dezvoltarea gândirii logice.

Termeni cheie Resurse
-lungime

-metrul

-capacitate

-litrul

 

-18 de computere

-linear

-bandă măsurătoare

-manual, caiet, caiet de exerciţii

 

Desfăşurarea activităţii didactice
Cooperare îm grup, lucru în grup

Folosirea TIC-ului

Rezolvarea problemelor reale, inovaţia

Autocontrol

Dezvoltarea simţului critic şi autocritic

 

Elevii vor lucra individual, răspunzând cerinţelor aplicaţiei aleasă din submeniul susamintit

(http://www.sheppardsoftware.com/mathgames/measurement/measurement_mania_imperial.swf).

În acest caz vorbim despre studiul individual, managementul resurselor fiind rezolvat şi oferit de învăţător.

 

 

 

Finalizarea proiectului
 

Fiindcă această aplicaţie este de fapt un chestionar despre măsuri, cu întrebări exacte la care poţi oferi răspuns, pentru care primeşti puncte dacă acest răspuns este corect, sau poţi pierde puncte dacă răspunsul oferit este greşit, în final putem face o ierarhie a elevilor clasei după punctele obţinute.

Dacă două sau mai multe elevi vor obţine puncte egale, vor primi răspunsuri de departajare pregătite anterior de mine. Cel care răspunde corect sau dacă ambii răspund corect atunci cel care răspunde mai repede, va termina înaintea celuilalt.

Elevii pot reflecta asupra experienței de învățare, spunând la care dintre întrebări au greşit din cele 10 sau la care au avut dificultăți în rezolvare.

Evaluarea
Abilităţi şi cunoştinţe Deprinderi tehnice
 

Vom folosi calcul mintal cu suport intuitiv şi cel cu suport abstract.

Cunoştinţele care vor face obiectul evaluării sunt măsurarie lungimii şi a capacităţii.

Cei care vor obţine 80% din punctele posibile, vor primi calificativul de Foarte bine în Catalogul mic al clasei.

 

Elevii vor putea lucra în aplicaţia interactivesites.weebly.com şi acasă în PC-ul lor privat, utizând exerciţiile oferite de acest site.
Autoreflecţia
Punctele forte –  creşterea spiritului competivităţii, elevii au cunoscut acest site, care oferă posibilitatea învăţării într-un mod interactiv.

Puncte slabe –  zgomotul de muncă în timpul activităţii mai ridicat decât în mod obişnuit, fiindcă unii după un răspuns corect au sesizat clasa despre această întămplare.

Un alt punct slab este că datorită programului cabinetului de informatică nu putem folosi calculatoarele două ore de învăţare consecutiv.

Reacţia elevilor a fost pozitivă, toată clasa a părăsit sala cu un sentiment de realizare.

Au cerut insistent să mai avem cât mai repede activităţi didactice similare.

Atmosfera de lucru a fost una foarte plăcută.

 

 

 

Proiect de lectie D 2.1

PROIECT DIDACTIC

 

DATA: 27.03.2015

UNITATEA DE ÎNVĂȚĂMÂNT: Școala Gimnazială ,, Sf. Nicolae,,

CLASA: a II-a D

PROF ÎNV. PRIMAR: Glăman (Scorei ) Eliza Cristina

ARIA CURRICULARĂ: Matematică şi ştiinţe ale naturii

 

DISCIPLINA: Matematica și explorarea mediului

UNITATEA TEMATICĂ: ,,Printre stele”

FORMA DE REALIZARE: Activitate integrată

SUBIECTUL LECȚIEI: Figuri și corpuri geometrice

TIPUL LECȚIEI: Fixare şi sistematizare a cunoştinţelor şi deprinderilor

Domenii integrate:

Comunicare în limba română

Arte vizuale și abilități practice

Muzica și mișcare

 

 

Competențe generale:

 

Utilizarea numerelor în calcule elementare

Evidențierea caracteristicilor geometrice ale unor obiecte localizate în spațiul înconjurăror

Identificarea unor fenomene/relații/regularități/structuri din mediul apropiat

Generarea unor explicații simple prin folosireaunor elemente de logică

 

Competențe specifice:

Matematică și explorarea mediului

1.5. Efectuarea de înmulţiri şi împărţiri în concentrul 0-100 prin adunări/scăderi repetate;

1.6. Utilizarea unor denumiri şi simboluri matematice în rezolvarea şi/sau compunerea de probleme;

2.1. Localizarea unor obiecte prin stabilirea unor coordonate în raport cu un sistem de referință dat, folosind sintagmele învățate;

2.2. Evidențierea unor caracteristici simple specifice formelor geometrice plane și corpurilor geometrice identificate în diferite contexte;

3.1. Rezolvarea de probleme în cadrul unor investigaţii, prin observarea şi generalizarea unor modele sau regularităţi din mediul apropiat;

5.1. Sortarea, clasificarea şi înregistrarea prin desene şi tabele a unor date din mediul cunoscut;

 

Comunicare în limba română

2.2. Transmiterea unor informaţii printr-o suită de enunţuri înlănţuite logic;

 

Arte vizuale şi abilităţi practice

2.6. participarea la activităţi integrate adaptate nivelului de vârstă, în care se asociază elemente de exprimare vizuală, muzicală, verbală, kinestezică.

 

Obiective operaționale:

O1: să efectueze corect operaţii matematice, aplicând algoritmii de calcul învăţaţi;

O2: să rezolve exerciţii cu operaţii de ordin diferit;

O3: să utilizeze denumiri şi simboluri matematice potrivite contextelor date;

O4: să asocieze figura geometrică cu denumirea corespunzătoare;

O5: să completeze asemănări şi deosebiri între figurile geometrice;

O6: să stabilească valoarea de adevăr a unei expresii matematice.

O7: să decupeze după contur figurile geometrice;

O8: să asambleze corect după cerința dată, figurile geometrice

O9: sa descrie figurile geometrice.

 

 Elemente de strategie didactică

a)Metode și procedee: conversația, explicația, exercițiul, jocul didactic, observarea, problematizarea, cubul, ciorchinele

b)Mijloace de învățământ: fișe de lucru, flipchart, poster, lipici, laptop, proiector

 1. c) Forme de organizare: activitate frontală, activitate pe grupe, activitate individuală.

Bibliografie:

Programa școlară, clasa pregătitoare, clasa I și clasa a II a, București, 2013; Ioana Gabriela Mărcuţ,

Metodica predării matematicii – format electronic Mirela Mihăescu, Ştefan. Pacearcă, Aniţa Dulman, Crenguţa Alexe, Otilia Brebenel, (2014 ), „Matematică şi explorarea mediului”- manual pentru clasa a II- a, Bucureşti, Editura CD PRESS, 2014; Ileana Dumitrescu, Nicoleta Ciobanu, Alina Carmen Birta

Matematică şi explorarea mediului” – caiet de aplicaţii, Cluj-Napoca, Editura Sinapsis

Scenariul didactic

Secvențelelecției Ob.op. Timp şcolar alocat Conținutul științific al învățării Strategii didactice Evaluareformativă
Metode și procedee Material didactic Forme de organizare
Momentorganizatoric 2 min. Se asigură condițiile și materialele necesare desfășurării lecției.Elevii își pregătesc manualul și caietele necesare orei de Matematică şi explorarea mediului.  conversația caiete manual activitate frontală observarea sistematică
 2. Verificarea temei și acunoştinţelor

 

O1 

O2

6 min. Se verifică tema cantitativ şi calitativ.Se enumeră care sunt corpurile și figurile geometrice

învățate.

 

conversaţia 

exerciţiul

caietele de temă  activitatefrontală aprecieri verbale
3. Captarea atenției   

O7

 

 

 

O8

10 min. Prezint o poezie despre figuri si corpuri geometrice.„Ascultati cu atentie urmatoarea poezie. Fiecare grupa are pe masa  cate o foaie si un plic cu jetoane.Veti lipi figurile  geometrice in ordinea in care le auziti”(ANEXA 1)Un cerc mic am aşezat,

Lipit sub el un dreptunghi mare

Care sta in picioare.

Din dreptunghiuri mici apoi, braţe şi picioare.

Din triunghiuri nasturi faci,

Iar din cercuri nas, ochi, gură.

Dacă le aşezi cu tact

Obţii sigur o figură.

Vezi, apoi de mi-l încalţă

Cu papuci, triunghiuri două

Şi-unul mare pus pe cap,

Coif ca să nu-l plouă

Se vizioneaza un filmuleț atașat pe blogul personal deschis clasei de elevi unde vor putea viziona un filmulet preluat de pe youtube cu tema ,, Figuri și corpuri geometrice,,

link blog:https://elizacristina.edublogs.org/

link youtube: https://www.youtube.com/watch?v=XdHpbozw6jk

 

 

 

 

ConversaţiaObservatia

Explicația

Jetoane cu figuri geometrice Pe grupe Aprecieri verbale 
 4. Anunţarea temei şi a obiectivelor 2 min. „Astazi vom recapitula tot ce am invatat pana acum despre figuri si corpuri geometrice”La sfărşitul orei să ştiţi mult mai bine care sunt figurile, corpurile geometrice, să le deosebiţi,  să nu confundaţi interiorul şi exteriorul lor. ConversațiaExplicația caietele de clasătabla activitate frontală observarea sistematică
   

 

 

 

5. Dirijarea învăţării

O3

 

 

 

O4

 

 

O3

 

 

 

 

 

O5

 

 

O9

 

 

O6

 

 

20 min.    Solicită completarea la flipchart a unui ciorchine cuprinzând noţiunile de geometrie învăţate( ANEXA 2)Propun spre rezolvare sarcinile unui “cub”.Elevii vor fi impartiti pe grupe. Fiecare lider de la grupa va arunca cubul si va primi un plic cu cerinta fetei care i-a cazut. In plic  vor avea fise.

Asociază (ANEXA 3)

Uneşte  cuvântul cu figura corespunzatoare si scrie numele corpurilor geometrice:

Analizează (ANEXA 4)

Observă imaginea apoi scrie numărul de figuri geometrice din:

a) interiorul cercului

b) interiorul pătratului

c) interiorul dreptunghiului

Compară (ANEXA 5)

 Notează prin ce se aseamănă şi prin ce se deosebesc patratul  şi dreptunghiul?

Descrie (ANEXA 6)

 Descrie figurile şi corpurile geometrice: pătratul, dreptunghiul, triunghiul, cercul.

Argumentează (ANEXA 7)

Stabileşte valoarea de adevăr a propoziţiilor următoare, notând cu A (adevărat) sau F (fals) în dreptul lor.

CiorchineleCubul

 

 

exerciţiul

 

exerciţiul

problematizarea

 

 

 

 

problematizarea

exerciţiul

 

exercițiul

 

 

exercițiul

FlipchartFise

 

 

Fise

 

Fise

 

 

 

 

 

Fise

 

 

Fise

 

 

Fise

 

FrontalPe grupe

 

 

Pe grupe

 

Pe grupe

 

 

 

 

 

Pe grupe

 

 

Pe grupe

 

 

Pe grupe

Aprecieri verbale 

 

Observarea sistematica

 

Observarea sistematica

 

 

 

 

Observarea sistematica

 

Observarea sistematica

 

Observarea sistematica

6. Obţinerea performanţei O1

O3

7 min. Se împart elevilor fișele de lucru (ANEXA 8) 

146232
912              7607             8

Cerinte:

1.Afla suma numerelor din exteriorul cercului.

2.Află produsul  numerelor din interiorul cercului, dar şi al dreptunghiului.

3.Care este diferenţa numerelor numai din interiorul cercului, dar nu şi al dreptunghiului?

5.  Cu cât este mai mare suma numerelor din interiorul dreptunghiului, dar nu și a cercului decât diferenţa numerelor din interiorul cercului, dar nu și a dreptunghiului.

 

jocul didactic 

explicaţia

 

exerciţiul

fişe de lucru 

 

activitate individuală 

activitate

frontală

evaluarea oralăautoevaluare
7. Încheierea activităţii 3 min. Se distribuie fișele cu tema pentru acasă și se explică. (Anexa 5)Se fac aprecieri generale şi individuale privind participarea elevilor la lecţie, implicarea lor în realizarea sarcinilor. Se încurajează elevii care s-au străduit.Se distribuie recompensele.

Se solicită autoaprecieri susţinute de întrebări:  Ce v-a plăcut cel mai mult în activitatea de astăzi? /  Ce vi s-a părut dificil?

Conversaţia fişe de lucru 

recompense

activitate frontală recompen-sarea activităţii 

autoaprecieri

 

 

 

ANEXA1

 

 

 

 

 

 

 

 

Un cerc mic am aşezat,

Lipit sub  el un dreptunghi mare

Care sta in picioare.

Din dreptunghiuri mici apoi, braţe şi picioare.

Din triunghiuri nasturi faci,

Iar din cercuri nas, ochi, gură.

Dacă le aşezi cu tact

Obţii sigur o figură.

Vezi, apoi de mi-l încalţă

Cu papuci, triunghiuri două

Şi-unul mare pus pe cap,

Coif ca să nu-l plouă.

 

DESCRIE (ANEXA 6)

 

Descrie figurile şi corpurile geometrice : pǎtratul, cubul, triunghiul, cercul.

 

        pǎtratul     dreptunghiul        triunghiul        cercul

 

 

ASOCIAZĂ (ANEXA 3)

Uneşte  cuvantul cu figura corespunzatoare si scrie numele corpurilor geometrice:

.

 

 

 

PATRAT                                CERC                    DREPTUNGHI            TRIUNGHI

 

 

 

 

 

 

………………………………………………………………………………………………………………………………………………

 

 

COMPARĂ   (ANEXA 5)

 

Notează prin ce se aseamănă şi se deosebesc patratul şi dreptunghiul?

 

PATRATUL                                DREPTUNGHIUL

 

 

DEOSEBIRI                                        ASEMĂNĂRI                                 DEOSEBIRI

 

 

 

 

 

ANALIZEAZĂ(ANEXA 4)

 

Observă imaginea apoi scrie numărul de figuri geometrice din:

 1. a) interiorul cercului……….
 2. b) interiorul pătratului………
 3. c) interiorul dreptunghiului…….
 4. d) interiorul celor trei figuri geometrice……..

e)exteriorul figurilor geometrice……..

 

Colorează pătratele din interiorul dreptunghiului.

 

 

 

 

ARGUMENTEZĂ (ANEXA 7)

 

Stabileşte valoarea de adevăr a propoziţiilor următoare, notând cu A (adevărat) sau

F (fals) în dreptul lor:

 

 1. a) Triunghiul are 3 laturi şi 4 vârfuri.

 

 1. b) Cubul are patru feţe.

 

 1. c) Cuboidul are toate feţele în formă de pătrat.

 

 1. d) Dreptunghiul are laturile opuse egale.

 

 1. e) sfera are 6 vârfuri.

 

(ANEXA 8)

Cerinte:

1.Afla suma numerelor din exteriorul cercului.

……………………………………………………………………………………………………………..

 

2.Află produsul  numerelor din interiorul cercului, dar şi al dreptunghiului.

……………………………………………………………………………………………………………….

 

3.Care este diferenţa numerelor numai din interiorul cercului, dar nu şi al dreptunghiului?

………………………………………………………………………………………………………………

4.Cu cât este mai mare suma numerelor din interiorul dreptunghiului, dar nu și a cercului decât diferenţa numerelor din interiorul cercului, dar nu și a dreptunghiului.

…………………………………………………………………………………………………………………………………………………..

146232 
912               7607               8 

 

Cerinte:

 

1.Afla suma numerelor din exteriorul cercului.

……………………………………………………………………………………………………………..

 

2.Află produsul  numerelor din interiorul cercului, dar şi al dreptunghiului.

……………………………………………………………………………………………………………….

 

3.Care este diferenţa numerelor numai din interiorul cercului, dar nu şi al dreptunghiului?

………………………………………………………………………………………………………………

 

4.Cu cât este mai mare suma numerelor din interiorul dreptunghiului, dar nu și a cercului decât diferenţa numerelor din interiorul cercului, dar nu și a dreptunghiului.

 

 

146232
912               7607               8 

 

ANEXA 2

FIGURIGEOMETRICE

 

 

 

 

 

 

CORPURIGEOMETRICE

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Etapele realizarii unui plan didactic de succes

Etapele realizarii unui plan didactic de success

Proiectarea demersului didactic

Proiectarea demersului didactic presupune parcurgerea de către profesor a următorilor paşi:

·        lectura programei şcolare;

·        identificarea unităţilor de învăţare, care stau la baza realizării planificării calendaristice;

·        elaborarea planificării calendaristice

·        proiectarea unităţilor de învăţare.

Proiectarea unităţilor de învăţare

Etape care corespund abordării procesului didactic într-o succesiune logică:

Proiectul unei unităţi de învăţare

O unitate de învăţare este o structură didactică: •deschisă şi flexibilă, •unitară din punct de vedere tematic, •se desfăşoară pe o perioadă determinată de timp, •determină formarea la elevi a unui comportament specific, generat prin integrarea unor competenţe specifice şi •se finalizează prin evaluare

Tipuri de lecţii

1. Lecţia de comunicare/dobândire a cunoştinţelor

2. Lecţia de formare a priceperilor şi deprinderilor (sau lecţia de munca independentă)

3. Lecţia de recapitulare şi sistematizare (sau lecţia de fixare şi consolidare a cunoştinţelor)

4. Lecţia de evaluare a performanţelor şcolare (verificare şi apreciere a cunoştinţelor)

5. Lectia mixtă (sau combinată)

De retinut: Competen ele generale corespund ciclurilor de învătare (gimnazial/liceal,etc) Competen ele specifice corespund unui an scolar Proiectele lectiilor vor contine obiective operationale , specifice tipurilor de lectii alese, NU obiective generale si obiective specifice

Formularea obiectivelor operaţionale se va face apelând la verbe de acţiuneface apelând la verbe de acţiune “Elevii să devină capabili…. (“să indice”, “să recunoască”,” să enumere”, “să denumească”, “să  descrie”, “să explice”, “să definească”, “să clasifice”, “să demonstreze” “să compare”, “să realizeze”, să redacteze” “să deseneze”, “să ilustreze” etc.)  Formularea standard a unui obiectiv operaţional poate fi următoarea: “La sfârşitul activităţii, elevii puşi în situaţia de ……../având acces la ….…./ după citirea textului ..……/ utilizând …… etc.,

De evitat verbe care se referă la stări interioare care nu pot fi observate şi evaluate direct: “să ştie”, “să cunoască” , să înţeleagă, să-şi dea seama” s.a. Problema este ce anume vor trebui să facă elevii pentru a dovedi că “ştiu”, “au înţeles”, “cunosc” …. un lucru

 

Unitati de masura – Masurarea lungimii

Lungimea este o marime fundamentala in sistemul  international de unitati , si   unitatea de masura a lungimii este metrul, simbolizata [m].

Multipli si sub multipli metrului se formeaza cu ajutorul prefixelor cu factor de multiplicare 10n.

Multipli metrului sunt :

-decametrul  – 1 dam =10m

-hectometru  -1hm =10”m

-kilometrul -1km10”’m

Pentru distantele foarte mari , se utilizeaza unitatea de masura “an-lumina”, care este distanta parcursa de raza luminoasa in timp de un an (365 zile)tinand cont ca viteza lumini  este de 3×10/8 m/s.

Submultipli metrului sunt:

-decimetru         1 dm =10/-1m

-centimetru        1cm=10/-2m

-milimetru             1mm=10/-3m

-micrometru         1um=10/-6m

-nanometru            1nm=10/-9m

-picometru              1qm=10/-12m